Welkom op de site van Stichting Gehandicaptenraad Barneveld (GRB).

De Gehandicaptenraad Barneveld (GRB) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord in de gemeente Barneveld. Onze activiteiten lopen uiteen van het aankaarten van gevolgen van (gemeentelijk) beleid bij de gemeente Barneveld (via de WMO-raad), tot het heel concreet advies geven over toegankelijkheid, vervoer en participatie van mensen met een beperking aan allerlei partijen. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een rolstoel of rollator, of het beschikbaar zijn van voldoende invalide parkeerplaatsen. Ook proberen wij signalen over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, indicering of de verstrekking van voorzieningen op te vangen en daar wat mee te doen.

 

GRB:

  • Wij zijn gesprekspartner van de Gemeente en de Woningstichting
  • Wij geven gevraagd en ongevraagd ons advies aan de gemeente en/of belanghebbende instellingen
  • Wij voeren onderzoeken uit op het gebied van verkeer en toegankelijkheid
  • Wij zijn onafhankelijk en werken alleen met vrijwilligers.

 

Meer over de Gehandicaptenraad Barneveld...

De GRB ondersteunt de WMO-raad en onderhoudt contacten met haar achterban. Daarom zitten er ook leden van de GRB in de WMO-raad. Zo worden de lijntjes kort gehouden en kan er adequaat en snel op ontwikkelingen worden ingesprongen.

Door werkbezoeken en vergaderingen bij zorg –en welzijnsinstellingen te organiseren, willen we proberen om zoveel mogelijk te weten wat er speelt in de gemeente Barneveld.We zijn onafhankelijk van de gemeente Barneveld.


De site zal in de toekomst verder uitgebreid worden. Maar u kunt al wel vast met uw vragen terecht bij de Gehandicaptenraad Barneveld. Zie daarvoor het contactadres.

 

Wilt u actief zijn voor de Gehandicaptenraad Barneveld?

De Gehandicaptenraad Barneveld zoekt nog vrijwilligers die in een werkgroep aan de slag willen gaan.

Klik hier voor de contactgegevens.